top of page

Szempontok

csarnoknegyed-11.png

Ötletek

az élehetőbb Csarnok negyedért

csarnoknegyed-12.png

Személyes részvétel

a megvalósításban

csarnoknegyed-13.png

350.000 Ft

max. költségkeret ötletenként

Kategóriák

csarnoknegyed-12.png

Legyen még több növény!

ZÖLD CSARNOK NEGYED

A sűrűn beépített Csarnok negyedben minden zöldfelület nagyon értékes. Vannak olyan kihasználatlan helyek, amelyek kis odafigyeléssel szebbek lehetnének. Üresen árválkodó virágtartó? Elhagyatott virágágyás? Befuttatható kerítés vagy falfelület? Adjon le ötletet a Csarnok negyed zöldítésére, hogy teret engedjünk a természetnek!

csarnoknegyed-12.png

Éljen a szomszédság!

SZERVEZZEN ESEMÉNYT

Unja az üres utcákat? Szeretné megismerni szomszédait? Úgy gondolja, hogy egy közös vacsora hozza leginkább össze az embereket? Ruha csere-berét tartana inkább? Köztér takarító bulit rendezne? Várunk minden olyan programjavaslatot, amely a környékbeliek számára vagy velük együtt valósul meg, legyen az pár órás vagy több napos.

csarnoknegyed-12.png

Kis lépésekkel egy barátságosabb negyedért!

KÖZTÉR HEKKELÉS

Túl szürke az utca, nincs pad, amire le lehet ülni vagy nincs hova rakni a játékokat a játszótéren? Kis dolgokkal is fel lehet dobni a Csarnok negyed utcáit, tereit és parkjait! A Köztér hekkelés kategóriába tartoznak azok az ötletek, amelyek egy-egy új tárggyal vagy funkcióval teszik még jobb hellyé a negyedet. Jó a kézügyessége, de nincsenek meg az eszközei? Írja össze, mi hiányzik és mi beszerezzük!

Nyertes ötletek és ötletgazdák

Az ötletgazdákkal felvettük már a kapcsolatot, hamarosan az ötleteket részletesen is bemutatjuk az oldalon!

1

Zenélő piac események egy éven át
Ötletgazda: Udvardi Márton

2

Magaságyások a Tavaszmező utcában
Ötletgazda: Tavaszmező utca 2. társasház lakói

3

Fotópályázat és kutatás a Csarnok negyedi épületekről
Ötletgazda: Harmónium Egyesület

4

Zöld lakossági séta sorozat
Ötletgazda: Mező Ágnes

5

Tavaszi zümmögés a Tolnai kertben - edukációs program
Ötletgazda: Délity Kitti

6

Eldorádó Random Kitchen: főzőműsor és vendégség a Rákóczi piacon
Ötletgazda: Fazekas Bálint

7

Motorcsónak verseny a Rákóczi tavon
Ötletgazda: Komjáthy István

8

Griff Művészeti Központ - Padfelújítás, virágtartó beültetés, rácsfestés
Ötletgazda: Kmetyó Annamária, Beviz Dénes Mihály

9

KAOS CAMPING - szabadtéri analóg film-koncert
Ötletgazda: Hevesi Nándor

10

Gumiabroncs ágyások a Német utcában és környékén
Ötletgazda: Kaszanitzky Anna

Ismerje meg a nyertes ötleteket és ötletgazdákat!

Gyakori kérdések és válaszok

 • Mire lehet pályázni?
  Összesen 14 üzlethelyiségre lehet pályázni. Az üzletek részletes bemutatása elérhető ezen az oldalon.
 • Kik pályázhatnak?
  Pályázatot egyéni vállalkozó és cég adhat be.
 • Meddig lehet pályázni?
  A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 30. 14 óra.
 • Milyen feltételekkel lehet pályázni?
  A pályázat leadásához a bérlőnek személyesen meg kell néznie az adott ingatlant. A pályázat alapján az üzlet felújítása a bérlő kötelessége és feladata, amely a bérleti szerződésben is szerepelni fog. A pályázatban megjelölt tevékenységet az üzlethasznosítási koncepcióban megjelölt határidőig meg kell kezdeni. A pontos feltételeket megtalálni a pályázati kiírásban, amely elérhető az alábbi dokumentumban:
 • Mi a pályázás menete?
  A honlapon bemutatott üzlethelyiségek megtekintésére az uzletek@rev8.hu email címen és a +36 20 771 7382 telefonszámon lehet időpontot egyeztetni. Az üzletek megtekintését követően be kell fizetni az üzlethez tartozó ajánlati biztosíték összegét 2022. november 30. 24 óráig, továbbá nyomtatott formában beadni a kitöltött pályázati dokumentációt a határidőig, 2022. november 30. 14 óráig a Rév8 irodájában: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 303. szoba.
 • Mekkora a helyiségek bérleti díja?
  A pályázati dokumentációban feltüntetésre került minden helyiségre vonatkozóan egy minimálisan elvárt bérleti díj. Amennyiben az ajánlattevő ennél az összegnél alacsonyabb bérleti díjat ajánl, a pályázata érvénytelennek minősül.
 • Mi az ajánlati biztosíték?
  Az ajánlati biztosíték összege szerepel minden üzlethelyiség adatlapján. Az ajánlati biztosítékot átutalással lehet befizetni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22229762 számú számlájára. A befizetés határideje 2022. november 30. 24 óra. Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: “ajánlati biztosíték”. Az ajánlati biztosíték összege nyertes pályázat esetén megfelel az óvadék összegének, nem nyertes pályázat esetén pedig egy összegben visszajár.
 • Mennyi időre bérelhető ki az üzlethelyiség?
  A pályázó döntése, hogy határozott, vagy határozatlan idejű szerződést szeretne kötni, határozott idő esetén azonban a minimális bérleti időtartam 3 év.
 • Milyen szempontok szerint bírálják el a pályázatokat?
  A pályázat elbírásának két fő szempontja van, és összesen 100 pont érhető el. Ebből legfeljebb 64 pontot az ajánlott havi nettó bérleti díj összege jelent, a további legfeljebb 36 pontot pedig az üzlethasznosítási koncepció, amelyben azt kérjük bemutatni, hogy milyen tervei vannak a jelentkezőnek az üzlethelyiséggel. Az üzlethasznosítási koncepció a pályázati dokumentáció 4. számú mellékletében található.
 • Hogyan kapom meg a pályázati dokumentációt?
  A Mit kell leadni a pályázathoz? pont alatt az ‘Egyéni vállalkozó vagyok’ vagy a ‘Cégként pályáznék’ gombra kattintva érhetők el a szükséges nyomtatandó dokumentumok letölthető formában, illetve a teljes pályázati dokumentáció.
 • Hány helyiségre pályázhatok egyszerre?
  Több helyiségre is lehet pályázni. Egy üzletre vonatkozó pályázati anyagot egy borítékba kell rakni, tehát például 2 üzletre való pályázás esetén 2 külön borítékba kell elkészíteni a pályázati anyagot.
 • Kötelező-e beadnom üzlethasznosítási koncepciót?
  Igen, kötelező. Az üzlethasznosítási koncepció hiánypótolható, de ha nem kerül sem a pályázat benyújtásakor, se hiánypótláskor leadásra, akkor a pályázat érvénytelennek minősül.
 • Hogyan adhatom be a pályázatomat?
  A pályázatokat egy példányban, papíralapon kell beadni, a pályázati adatlap és a hozzá tartozó mellékletek kitöltésével. A kitöltött és aláírt dokumentumokat egy borítékban kell leadni a Rév8 irodájában (1082 Budapest, Baross utca 63-67. 303. szoba), 2022. november 30. 14 óráig. A borítékra rá kell vezetni a pályázatban megjelölt üzlethelyiség nevét, az alábbi formátum szerint: „Budapest VIII. kerület, … szám alatti, … helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbevétele”
 • Milyen formai követelményekre kell figyelni a pályázat beadása során?
  A pályázati dokumentáció formáját adottnak kell tekinteni, nem szabad átszerkeszteni. Cégek esetében az ajánlatot és a mellékleteket cégszerű aláírással kell aláírni.
 • Milyen esetben érvénytelen a pályázat?
  A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó az ajánlati összesítő az adott üzlethez tartozó minimális havi nettó bérleti díjnál kisebb összeget ajánl, az ajánlati biztosíték összegét nem érkezik be a megadott bankszámlaszámra, 2022. november 30. 24 óráig, az ajánlati összesítőn (3. számú melléklet) nem írja le az ajánlott havi nettó bérleti díjat. A pályázat abban az esetben is érvénytelen, ha a pályázó a számára írásban megküldött, hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat nem csatolja a megadott időpontig.
 • Mit lehet hiánypótolni a pályázat beadási határidejét követően, mi a hiánypótlás módja?
  Az ajánlat összesítőn (3.sz. melléklet) kívül minden más dokumentációt lehet hiánypótolni. A hiánypótláshoz szükséges dokumentumokról és a hiánypótlás határidejéről e-mailben tájékoztatjuk a pályázókat. Hiánypótlást benyújtani kizárólag személyesen, papír alapon lehetséges lezárt borítékban a pályázó nevének és a megpályázott helyiség címének és helyrajzi számának feltüntetésével.
 • Módosíthatom-e a leadott ajánlatomat?
  Az ajánlattevő a határidő lejártáig (2022. november 30. 14 óra) bármikor és többször is módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. A pályázatok módosításakor a teljes pályázati dokumentációt minden melléklettel együtt újra be kell adni.
 • Mikor kerül sor a szerződés megkötésére?
  A pályázat eredményhirdetésére 2023. január 31-én sor kerül, ezt követően fogjuk a nyertes és a nem nyertes ajánlattevőket kiírtesíteni. Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel előre egyeztetett időpont történik, előreláthatólag 2023 februárjában. A szerződés tervezetek a pályázati dokumentáció 11. számú mellékletében találhatók meg.
 • Ha esetleg nem találtam választ a kérdésemre, kit kereshetek?
  Keressen minket az uzletek@rev8.hu email címen, vagy a +36 20 771 7382 telefonszámon.

Hírek

 Kövesse a Csarnok negyed legújabb híreit, történéseit.

Van egy ötlete?

Küldje el nekünk!

2021. október 2. és november 30. között

newsletter-17.png

Csarnok negyed hírlevél

Iratkozzon fel és mi beszámolunk minden fontos eseményről ami a Csarnok negyedben történik, illetve az ötletpályázatról is küldünk majd híreket.

bottom of page